BORGÅ STADS FRILUFTSOMRÅDEN

Sandholmsudden

Sandholmsvägen 163, 07370 Pellinge
Sjökortsserie A, sjökort 619/620, Sandholmsudden 232
60°14,5’N 25°52,2’E

Sandholmsudden norr på Stor-Pellinge nås både land- och sjövägen. Gästhamn med utsikts- och grillplats, parkering, Benitas café, bränsleförsäljning, bastu, tvättstuga, båtramp och minigolf. Sommartorg lördagar kl. 9-12 från slutet av maj till halva september samt onsdagar i juli kl. 17-19.

Länk till Borgå stads sida »


Äggskär

Sjökortsserie A, sjökort 620/621/622, Äggskär 235
60°12,41’N 25°45,24’E

I yttre skärgården väster om Pellinge. Utfärdshamn med kokskjul, utedass och fiskemöjligheter. Förtöjning vid brygga och bojar vid huvudöarna Mellerstholmen, Långholmen och Söderholmen.

Veneilijän Porvoo på finska »


FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN

Brokholmen

Sjökortsserie A, sjökort 618/620, Stora Brokholmen 220
60°13,6’N 25°59,9’E

Utfärdshamn i Pellinge östra skärgård bestående av tre öar, av vilka den största - Stora Brokholmen - både i fråga om storlek och natur är lämpligast för rekreationsbruk. Här finns kokplats, utedass samt brunn. Utanför den gamla sandlastningsbryggan är vattendjupet över 17 meter. Förtöjning vid brygga och boj.

Föreningen Nylands friluftsområden »
Veneilijän Porvoo på finska »


Bredholmen

Sjökortsserie A, sjökort 618/620, Bredholm 221
60°13,7’N 26°00,8’ E

Bredholmens stränder är klippiga och utfärdshamnen har en kokplats och utedass. På öns södra sida finns ett skyddat sund där vattendjupet även strax intill stranden är ca två meter. Se dock upp för några undervattens stenar. I sundet löper en undervattenskabel och det är därför förbjudet att lägga ankar, men bojar och ringar för förtöjning finns.

Föreningen Nylands frilutsområden »
Veneilijän Porvoo på finska »


Norra Sandö

Sjökortsserie A, sjökort 618/620, Norra Sandön 223
60°13,0’N 26°00,3’E

Föreningen äger den norra delen av Sandö samt Sandökobben i Pellinge östra skärgård. Till föreningens område hör öns finaste sandstrand, som ligger i en öppen vik mot öster. Längre ut i viken ökar vattendjupet snabbt. På området finns två kokplatser och två utedass. Klippudden på öns västra sida utgör den bästa landstigningsplatsen. På uddens norra strand finns förtöjningsringar och bojar. I vattnen kring ön finns grynnor och sjökort är därför nödvändigt vid besök till utfärdshamnen.

Föreningen Nylands friluftsområden »
Veneilijän Porvoo på finska »


Bockhamn – Lovisa

Sjökortsserie A, sjökort 618/619, Bockhamn 217
60°16,0’N 26°00,2’E

Bockhamns utfärdshamn ligger på Byön utanför Sarvsalö i Lovisa. Söder om Bockhamn går en utprickad farled. Det smala sundet till den inre viken har ett djup om ungefär 2,5 - 3 meter. Själva viken är grundare, den mellersta delen är 2-3 meter djup och bottnen är gyttjig och mjuk. Förtöjning vid brygga, ring och boj vid vikens västra och östra sida, var det finns kokplatser och utedass. På udden väster om infarten till viken ligger en privat villaparcell med fritidsbyggnader.

Föreningen Nylands friluftsområden »


ÖVRIGA


Sturjon – Söderby

Sjökortsserie A, sjökort 620, Söderby 233
60° 12,29’N 25°51,47’E

Söderbyvägen 384, 07390 Stor-Pellinge

Gästbrygga och parkeringsplats på gångavstånd till butiken Söderby-Boden. Naturlig båtramp för sjösättning av små båtar.


Sunisund – Tirmo

Sjökortsserie A, sjökort 620, Sunisund 229

60°14,46’N 25°53,54’E

Tirmovägen 611, 07360 Tirmo

Vid Tirmo skärgårdscentrums gästhamn har du tillgång till mångsidig service bl.a. restaurang, butik och avfallshantering. Båtramp för sjösättning av små båtar. Dans med levande musik på veckosluten under säsongen. Förtöjning vid bom, boj eller sidoförtöjning.

Veneilijän Porvoo på finska »