Grävarbeten

Sundö service

Låt Tomas sköta om projekten Med stuga i Pellinge är det skönt med en skyddad båtplats och vinterförvar i Burkviken. Men vem ska man kontakta om stugtaket borde förnyas eller huset förstoras? Och hur ska man få ut allt byggmaterial … Läs mer

Uudenmaan Konekeskus Oy

Vi erbjuder gräv-, landskaps- och dräneringsarbeten Vi utför såväl små som stora arbeten. Vi har utrustning som är anpassad även för mindre arbeten. Vi gör allt från husgrunder till mindre grävarbeten som dränering och anläggning av gräsmattor och andra landskapsarbeten. … Läs mer