Om Pellinge

Pellinge är en ögrupp på ca 200 öar i Borgå skärgård i Östra Nyland, på norrsidan av Finska viken. Geografiskt ligger Pellinge endast 50 km öster om Helsingfors och 22 km sydöst om Borgå centrum. Ögruppen nås med vajerfärja som trafikerar från Tirmo över Sunisund till Sundö enligt tidtabell.  Därefter förbinder fyra broar de olika öarna Sundö, Tullandet, Lill-Pellinge, Stor-Pellinge och Ölandet, vägförbindelsen över Pellinge blev färdig 1983.

Året om befolkas Pellinge av ca 250 invånare, men Pellinge är ett populärt sommarviste och bosättningen flerdubblas under sommarhalvåret. De första sommargästerna vistades här redan på 1880-talet och de första sommarvillorna uppfördes under 1800-talets sista år. Den fasta bosättningen på Pellinge går tillbaka till 1500-talet. Majoriteten av Pellingeborna har svenska som modersmål, vilket lett till att en del av pellingeborna inte talar finska överhuvudtaget.

Ett aktivt byaliv på Pellinge

Pellinge är ett aktivt skärgårds- och byasamhälle med tjänster året om. Här finns ett privat eftis i f.d. Pellinge skolas utrymmen, butik med postens utlämningsställe, kursgård och St Olofs kapell med begravningsplats. Gästhamnen på Sandholmsudden erbjuder café och restaurang under sommarhalvåret och bränsleförsäljning. På Sandholm arrangeras sommartorg och här ordnas även påsk-, höst- och julmarknad. Tove Janssons stuga på Klovharun ligger ytterst i havsbandet utanför Pellinge.

På Pellinge har man traditionellt livnärt sig på fiske, jordbruk och båtbyggnad, vilket syns bland Pellingeborna än idag. Många har även livnärt sig som lotsar då här har funnits lotsstation fram till 1965. Idag livnär sig öborna som båtbyggare, mekaniker, bönder, fiskare, köpmän, guider, husbyggare, chaufförer, hantverkare, skogshuggare, kockar, varvsarbetare, trädgårdsmästare och konstnärer, fler av dem på heltid året runt. Turismen är en växande näring på Pellinge, precis som i hela Finland.

Pellingeborna är också väldigt föreningsaktiva. Två ungdomsföreningar, en Martha-förening, två jaktföreningar, den frivilliga brandkåren, en hembygdsförening, ett byaråd, torghandlarna och yxhuttare har alla registrerat sin verksamhet på ön. Borgå medborgarinstitut och Borgå stads idrottstjänster ordnar även kurser och klubbar på öarna. Ett friluftsområde finns på fasta Pellinge samt flera därtill på de mindre öarna.

Evenemang för oss alla

Pellinge skärgård sprudlar av energi och har en gemenskap över gränserna. Under sommarhalvåret arrangeras över 120 evenemang runt omkring på öarna. Sommartorg, midsommardagsfest, barnens dag, lantloppis, Klovharuns besöksvecka, byadag, musikdagar, båttävlingar och forneldsdans. Första hela veckoslutet i juli firar vi Pellinge-dagarna. Det finns något för alla envar, kom till Pellinge så trivs vi tillsammans!

Tetäär me Peling!

När ja va liitn poiki tå frååga ja uta faare kvart tetäär name  Peling komber ifråån. Nå faare saa att he kom för lengi sidan två brööder västerifråån som heitt Stor-Pelle å Lill-Pelle. Tåm blei ti boo jäär å tärifråån komber namne. Nå nu veit vi liite meir men int miki meira om kvartt tetäär namne komber ifråån. Någan säär att he komber oppifrån laande å e eitt gamalt finskt ord, någan anan säär att he komber fråån någa viikingaord som sku va miki gamalt. Inga läär vi bli någa klookare nu hellär men vakert äre jäär i skären. Å miki duktit folk finns jäär. Men ni som komber langt ifråån, ni ska inga lemm någa skitit bakett idär uta föör allt ti råsklåådåna i Tirmo eller i Styrjon. Tå äre rooligare ti kom opa niitt. För om ni komber ein gango, så bliir’e noo ti kom opa niitt. He bliir liksom rööter kvaar å täär som röötren e, täär börjar trääden å ti vexa. Sama är’e me oss meniskor. Å näär ni siir hur miki jäär finns, tå är’e bara ti koma. Å int haar ja hellär någa imoot att he komber niia meniskor ti Peling – alla bihöövs. Katuvarparn