Allmänt om torget

Pellinge sommartorg är beläget på Sandholmsudden, nordvästra sidan av Pellinge, intill den inre farleden. Man kommer bekvämt till torget både med båt och bil. Torget har tillsammans med Benitas Café en egen parkeringsplats, varav två är reserverade för personer med rörelsehinder. Pellinge färjan tar er över Sunisund med 15 minuters intervall, färjans tidtabell finns på Finferries hemsida.

Pellinge sommartorg har traditionellt öppet lördagsförmiddagar från slutet av maj till mitten av september, med undantag av midsommardagen då torget hålls redan på fredag. Onsdagskvällar i juli ordnas dessutom kvällstorg med baklucke-loppis och torgsäsongen avslutas med höstmarknad. Dessutom öppnar torget till Skärgårdsjul-marknaden samt påskmarknaden under påsklördagen. Håll dig uppdaterad om vad som händer på torget och vilka gästförsäljare som rör sig där genom att kolla in torgets egen Facebook-sida (fungerar även om du inte har ett Facebook-konto!). Facebook-sidan uppdateras varje vecka under torgsäsongen.

På Sandholmsudden finns även Benitas Café med A-rättigheter, lunch och a’la Carte, baslivsmedelsförsäljning, gästhamn med grilltak, minigolf, simstrand, hyresbastu, tvättstuga med torktumlare, cykeluthyrning, bränsle- och gasförsäljning, tömning av septiktank, dricksvatten samt båtramp.
Vi hoppas ni trivs på Sandholmsudden och berättar för oss vad vi kan göra ännu bättre, t.ex. via pellingetorg@gmail.com eller genom att recensera oss på Facebook. Dela gärna med dig av dina egna torgupplevelser under #pellingesommartorg

Historia

Idén om ett sommartorg på Pellinge kläcktes av pellingeborna Gretel och Erik Åberg samt Maj-Britt och Håkan Kellgren, efter ryktet om Barösundstorgets framgångar och kommunalpolitikers höga visioner om en levande skärgård. Intresserade pellingebor kallades till möte en vårdag 1984 på Pellinge f.d. skola i Österby. Största diskussionen blev kring var torget skulle placeras, eftersom det skulle vara lättillgängligt såväl land som sjövägen. Allt ifrån föreningslokaler till Söderby och fiskandelslagets brygga i Tirmo föreslogs. Då kom Helmer och Marita Tillman med förslaget att öppna torget på deras gårdsplan på Sandholmsudden.

Premiär för sommartorget blev det första dagen i juni 1984 med ett tiotal torgförsäljare och med närmare tusentalet torgbesökare. Torgförsäljarnas varor bestod av färsk, rökt och inlagd fisk, grönsaker, hembakat, hemvävda mattor, hemstickade vantar och sockor, hantverksprodukter av olika slag och mycket annat. Platshyran var symbolisk, 5 mk per torgstånd, som skulle plockas ner och tas med hem efter varje torg. Inget riktigt skärgårdstorg utan musik, ”Argbiggorna” och Valdemar Lönnroos spelmän har uppträtt på torget i flera repriser, senare även dragspelarna Bosse Träskelin och Harry Johansson. Redan från sommartorgets andra säsong beslöt torghandlarna att säsongen ska avslutas på ett värdigt sätt med höstmarknad. Höstmarknaden på Pellinge skulle hållas en vecka före Borgås traditionella höstmarknad och två veckor före Strömmingsmarknaden i Helsingfors, vilket är fallet än idag.

År 1992 överraskades kommittén för sommartorget med en donation på 16 000 mk ur Albert Gustafssons minnesfond för att utveckla verksamheten på sommartorget. Pengarna användes till att jämna ut marken ner mot stranden, för att försäljningsstånden skulle stå lite jämnare samt marknadsföring. Några år senare lät Borgå landskommun asfaltera den öppna platsen väster om Benitas Café för torget.

I mitten av 1990-talet beslöt torghandlarna, på allmänhetens begäran, att starta ett kvällstorg under juli månad. Orsaken var att passagerarbåten m/s J.L. Runeberg stannade till för att shoppa på Sandholmsudden under rutten Helsingfors – Lovisa. Trots att båttrafiken upphörde efter några säsonger, fortsatte kvällstorget. Idag är det åter igen möjligt att åka med m/s J.L. Runeberg på rutten.

Verksamheten på sommartorget leddes av en inofficiell torgkommitté ända fram till år 2009 då föreningen Pellinge Torghandlare r.f. grundades. Året därpå invigdes de röda torgbodarna och torget fick sin nuvarande logo, ritad av Annika Lönegren, genom en logotävling. De flesta ordinarie försäljare har en ”egen” torgbod, en del bodar hyrs ut till gästförsäljare. Silmu r.f. och Kulturfonden har deltagit i finansieringen av bodarna, som ägs av torgföreningen. Torgområdet arrenderas av Borgå stad. Föreningens medlemmar är de Pellinge-företag som fungerar som ordinarie torgförsäljare på torget. Föreningens uppgift är att se till att torget fungerar och utvecklas och att torgområdet ser prydligt ut. Dessutom ansvarar föreningen för arrangerande av tematorg och annat program samt marknadsföring och uthyrande av försäljningsplatser åt gästförsäljarna.

Pellinge sommartorg tog klivet in i de sociala mediernas värld på Facebook våren 2014, passligt till sommartorgets 30-års jubileum. Jubileet firades under ett välbesökt lördagstorg i juni 2014, där försvarsminister Carl Haglund höll ett festligt tal och alla våra härliga besökare bjöds på kaffe och kaka. Jubileumsåret till ära visades bilder från gångna år och gamla tidningsartiklar publicerades på Facebook.