Bokbussen

Bokbussen besöker Pellinge varannan vecka


Från bokbussen kan man låna böcker, tidskrifter, musik, filmer och ljudböcker för alla åldrar. Olika verk går även att reservera på förhand och hela stadsbibliotekets bestånd är till bokbussens förfogande.

Bokbussen besöker Pellinge onsdagar udda veckor på följande hållplatser
2019: 2.1/16.1/30.1/13.2 /27.2/13.3/27.3/10.4/24.4/8.5/22.5
16:15 - 16:30 Sundö, Sunivägen - Sundövägen
16:45 - 17:05 Tullandet, Sunivägen – Tullandsvägen
17:10 - 17:30 Österby, Skärgårdshemmet, Nyckelviksv.5
17:40 - 18:05 Söderby, Gamla Söderbysvägen 27