Bokbussen

Bokbussen besöker Pellinge varannan vecka


Från bokbussen kan man låna böcker, tidskrifter, musik, filmer och ljudböcker för alla åldrar. Olika verk går även att reservera på förhand och hela stadsbibliotekets bestånd är till bokbussens förfogande.

Bokbussen besöker Pellinge onsdagar udda veckor på följande hållplatser
Sundö, Sunivägen - Sundövägen
Tullandet, Sunivägen – Tullandsvägen
Österby, Skärgårdshemmet, Nyckelviksv.5
Söderby, Gamla Söderbysvägen 27

Bokbussens tidtabell