Gunnel Englund

Förädlade bär-, frukt- och spannmålsprodukter samt naturvandringar


Smeds omfattar en gård med direktförsäljning, jordbruk med spannmål, bär och grönsaker samt småskaligt förädling (mathantverk). Guidade naturvandringar för 1-10 personer (1-3 h) i Pellinge på beställning.

Gunnel Englund
Söderbyvägen 330, 07390 Stor-Pellinge