Bokbussen

Bokbussen

Från bokbussen kan man låna böcker, tidskrifter, musik, filmer och ljudböcker för alla åldrar. Olika verk går även att reservera på förhand och hela stadsbibliotekets bestånd är till bokbussens förfogande.

Borgå stads bokbuss.
Kontaktuppgifter

Bokbussen besöker Pellinge onsdagar udda veckor på följande hållplatser

  • Sundö, Sunivägen – Sundövägen
  • Tullandet, Sunivägen – Tullandsvägen
  • Österby, Skärgårdshemmet, Nyckelviksv.5
  • Söderby, Gamla Söderbysvägen 27