Ordinary market stallholders contact information

FISH DELICACIES
Jörres fisk
Jörgen & Johanna Kellgren
Heimnäsvägen 61
Stor-Pellinge
040 5509 215
040 5844 395
jorresfisk@gmail.comfresh, smoked, marinated fish, potted herring etc.
Kellgrens Laxfiskar
Viking & Håkan Kellgren
Husholmsvägen 27
Stor-Pellinge
040 5181 892fresh, smoked, marinated fish

 

VEGETABLES, FLOWERS, BERRIES & FOOD CRAFTMANSHIP
Nybondas trädgård
Anne-Maj Johansson
Bastuhamnsvägen 12
Stor-Pellinge
0400 670 785anne-maj.johansson@pp.inet.fiflowers, vegetables, strawberries and currant
Sundö gård
Mikael & Camilla Sundbäck
Sundövägen 5
Sundö
0400 4484 85
040 8359 898
sundback.sundo@pp.inet.filocally produced vegetables, sheep products
Smeds
Gunnel Englund
Söderbyvägen 330
Suur-Pellinki
050 526 8426gunnel.englund@smedsgunnel.fiberry-, fruit- and grain products

 

HANDICRAFT
MattasMona & Sophina
Mona & Sophia Johansson
040 529 5499mattasmona@gmail.com
sophiaslillavarld@hotmail.com
handicraft

 

Other
Pellinge Hembygdsförening r.f.Hörbergsvägen 10
Ölandet
information.phf@gmail.comPellinge-books, postcards, maps
MakuLaku
Tmi Sinikka Karttunen
0400 498 356 candy, e.g. meters licorice